amerika gazete haberleri haberler
Din

Ahiret nedir? Ahiret nerede? Ahiret’in önemi ve değeri nedir? İslam’da ahiret inancı nedir?

İslam inancına göre insan hayatının geçirdiği aşamalar ve ileride onu bekleyen hâller dört evrede ifade edilir. Bunların ilki, ruhun yaratıldığı andan bedene üfleninceye kadar geçen “ruh aşaması”dır. İkincisi doğum ile başlayıp, ölümle biten “dünya hayatı”, üçüncüsü ölümle başlayan ve tekrar dirilişe kadar devam edecek olan “kabir hayatı”dır. Son evrede ise, yeniden diriliş ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan “ahiret hayatı” vardır.

Ahiret Arapça bir kelimedir. “Son, sonraki” anlamına gelen âhir kelimesinin müennesidir. Var olan her şeyin bir sonu olduğu gibi dünya hayatının da bir sonu olduğunu hatırlatan bu kelime, dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan hayatımızı ifade eder. Kur’anı Kerim’de peygamberlerin tebliğ ettiği ahiret inancı, iman esasları içerisinde net ve açık bir şekilde yer alır, ahireti inkâr edenler de uyarılır: “Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”

Kur’anı Kerim ahiretin varlığına inanmanın gerekliliği kadar, ahiret hayatında karşılaşacağımız ve aklımızla bilmemiz mümkün olmayan kıyamet, haşr, mahşer, mizan, cennet, cehennem hakkında da bilgiler verir. Kur’anı Kerim’den öğrendiğimize göre yaşadığımız dünya ve içindeki her şey geçici bir süre için yaratılmıştır.3 Zamanı geldiğinde kâinatın düzeni bozulacak, canlı, cansız tüm varlıklar yok olacaktır. Kur’an bu olayı kıyamet olarak açıklar. Dünyanın sonu İsrafil isimli meleğin sura üflemesiyle gelecek4 ve kıyamet tüm dehşetiyle kopacaktır. “Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde…”5 ifadeleri kıyametin nasıl kopacağını, kâinatın düzeninin nasıl bozulacağını açık bir şekilde ifade eder. Sura ikinci defa üflendiğinde tüm canlılar tekrar dirilir.6 Yeniden dirilmenin ardından “mahşer” denilen çok geniş bir alanda toplanmanın gerçekleşeceğini7, amel defterlerinin dağıtılmasından sonra, hesapların en ince ayrıntısına kadar görüleceğini8 ve sonuca göre cehennemliklerin ve cennetliklerin ortaya çıkacağını9 Kur’an bize çok net bildirir. İşte bu yeni hayatın başlayacağı günden itibaren ebedi olarak devam edecek olan asıl ve kalıcı hayat, ahiret hayatımızdır.

Kur’anı Kerim’de ve sahih hadislerde çok açık bir şekilde yer alan ve ayrıntıları ile anlatılan ahiret inancı, aynı zamanda insanlık tarihinin başlangıcından itibaren Tanrı’nın varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve düşünce sistemlerinde de yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama