amerika gazete haberleri haberler
Haberler

Blok Zinciri ve Altyapı İçin Örnek Çalışmalar

Altyapı yatırımları, politika çalışmalarının kapsayıcı büyümeyi desteklemek için giderek daha kaliteli altyapıya odaklandığı G7, G20 ve APEC gibi küresel forumlarda uzun zamandır kilit bir tema olmuştur. “Varlık Sınıfı Olarak Altyapıya

Yönelik 2018 G20 Yol Haritası”, altyapı için genel yatırım ortamını iyileştirmenin yollarını ele almaktadır. Bu çalışma, altyapı, veri ve performans ölçümü ve finans üzerine OECD çalışmaları ile birleştiğinde, blok zinciri bağlamıyla ilgili temel politika hedeflerini ortaya koymaktadır. Bunlar, varlık yaşam döngüsü boyunca altyapıda daha fazla standardizasyon oluşturmayı, risk azaltma ve tanımlama yoluyla altyapıdaki riskleri yönetmeyi, kamu ve özel kaynaklardan gelen verilerin yönlendirilmesini ve özellikle sermaye piyasası kanalları aracılığıyla finans kaynaklarının çeşitlendirilmesini içermektedir.

Örnek Olay 1: Merkezi olmayan bir finansman altyapısı, tüm yatırımcıların blok zinciri tabanlı bir platform aracılığıyla doğrudan sürdürülebilir altyapıya yatırım yapmasına, likit olmayan varlıkları ticarete konu sayısal varlıklara dönüştürmesine ve sürdürülebilir kalkınma için finansman akışlarını artırmasına imkân sağlayabilir. Burada iki finansman yöntemi önerilmektedir: yatırımcıların proje performansına göre yatırım getirisi aldıkları güvenlik işaretleri veren projeler ve alıcıların altyapı projesi tarafından sağlanan gelecekteki hizmetlere erişebilecekleri bir yardımcı program belirteci. Altyapının bu şekilde şifrelenmesi, süreçlerin otomasyonunu ve aracılara olan bağımlılığın azalmasını sağlarken aynı zamanda idari işlevlerin maliyetini de düşürmektedir.

Örnek Olay 2: Emisyon sertifikası alım satım sistemleri, küresel bir blok zinciri katmanı aracılığıyla şeffaf ve güvenilir veriler sağlayarak daha verimli hale getirilebilmektedir. Bu, kota kurallarını ve sertifika dolaşımını etkin bir şekilde kontrol etmeye, piyasa bütünlüğünü ve sağlam karbon muhasebesini desteklemeye yardımcı olurken aynı zamanda işlemleri otomatikleştirmeye ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olur. Düzenleyici, uyumluluk ve idari işlevler sistemde kodlanarak emisyonlar hakkında şeffaf bir hesap defteri oluşturulabilmektedir.

Örnek Olay 3: Altyapı projelerindeki sözleşmelerin geçerli ve yasal olarak bağlayıcı versiyonlarını doğrulayan ve izleyen blok zinciri tabanlı bir altyapı sözleşme yönetim sistemi, mevcut çok taraflı sözleşmelerin şeffaflığını büyük ölçüde artırabilir. Bu tür BT sistemlerini benimseyen ilgili taraflar, hangi sözleşme versiyonunun geçerli olduğunu bilmenin kesinliğinden yararlanabilir ve şartları herhangi bir zamanda gözden geçirerek daha akıcı ve otomatik süreçler sağlayabilir. Bu çözüm, belge yönetim sistemleri gibi mevcut BT ortamlarıyla birlikte çalışarak hassas belgeler için yüksek güvenlik sağlarken, çok taraflı sözleşmelerde güvenilir tek bir görünüm sağlamaktadır.

Örnek Olay 4: Temel bir blok zinciri protokol katmanı, çeşitli altyapı standartlarının yönetişimini, uyumunu ve izlenmesini desteklemek için herhangi bir kuruluş tarafından merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasına izin verebilmektedir. Yatırımcılar da dahil olmak üzere karar vericiler, altyapı varlıklarıyla ilgili gerçek, standartlaştırılmış ve güncel bilgilere erişime ihtiyaç duyabilir. Bu mali performans, iklim ile ilgili açıklamalar hakkında da veri içerebilmektedir. Mevcut verilerin parçalanmış olduğu ve iklim hedefleriyle uyumlu olmayabileceği göz önüne alındığında, blok zinciri özellikli bir platform, sürdürülebilir altyapı gelişiminde veri şeffaflığını desteklemek için gereken sayısal omurgayı sağlarken, otomatik uyumluluk kontrollerini, veri standardizasyonunu ve derin analitik (yapay zekâ) ve uzaktan kontrol edilebilen sensörler (nesnelerin interneti) gibi diğer sayısal teknolojilerle entegrasyonu da mümkün kılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama