amerika gazete haberleri haberler
HaberlerGirişimTeknoloji

Değer Yaratan CFO’lar 2022’ye

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) tarafından şirketlerin ortak ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir düşünce ve raporlama sistemini geliştirmek üzere farkındalık yaratmak için düzenlenen “Değer Yaratan CFO’lar” toplantı serisinin 2022’de ilk konukları Borusan Holding A.Ş. Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı ve Grup CFO’su Sn. Barış Kökoğlu ve OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı ve CFO’su Sn. Serdar Başoğlu oldu. ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda kurumlarda değer yaratma modelinin geliştirilmesinin önemi, sektörel örneklerle şirketlerin değer yaratma modelleri, değişen CFO rolleri ve liderlik deneyimleri paylaşıldı.

ERTA Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras geleceği şekillendirecek güçlü liderlere duyduğumuz ihtiyacı ve entegre raporlamanın liderlerin paydaşlarıyla iletişimde taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

“Geleceği şekillendirecek güçlü liderlere ihtiyacımız var!

Küresel risk ortamının tetiklediği gelişmeler, değişen paydaş ve yatırımcı beklentileri, küresel ve ulusal düzenlemeler çerçevesinde kurumları hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci bekliyor. İklim krizi ve pandeminin yol açtığı riskler başta olmak üzere dijitalleşme ve teknolojideki hızlı değişim ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, kurumların sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayan “güçlü liderlik yapısı” daha da önemli hale geldi. Kurumların değişim ve dönüşüm sürecinin mimarları olan liderlerin bu kapsamda, geleceği şekillendirecek yetkinliklere sahip olmaları ve her zamankinden farklı bir bakış açısı ile düşünmeleri gerekiyor.

CFO’lar için yeni paradigma: “Değer yaratma”

Kâr paradigmasının yerini “değer yaratma” odağına bıraktığı yeni iş yapma ortamında, CFO’ların rolleri de önemli ölçüde genişledi. Bu bakış açısı ve gelişmelerin sonucu olarak artık CFO pozisyonunun yerini CVO (Chief Value Officer), değer yöneticisi rolüne bırakacağı bir döneme giriliyor. Bu yeni rol, CFO’ların, sürdürülebilir değer yaratma ve bu değeri koruma yaklaşımını benimsemesi ve paydaş değerini optimize etmeye odaklanmasının önemini vurguluyor. Zira, bu yaklaşım kurumların gerçek performansının ortaya konulmasını sağlarken, CFO’ları tek başına finansal hedeflere odaklanma tuzağından uzak tutuyor.

Dönüşümün pusulası: Entegre Raporlama

Tüm bu gelişmelere paralel olarak, kurumların, paydaşları ile performanslarını paylaşma noktasında en etkili araçlardan biri olan kurumsal raporların kapsamı ve niteliğine yönelik beklentiler de büyük ölçüde genişledi ve değişti. Finansal raporlamadan değer raporlamasına doğru evrilen küresel raporlama ekosistemi içerisinde, kurumların değer yaratma sürecinin anlatımına odaklanan “entegre raporlama” yaklaşımı, kurumlar ve liderleri için bu yolculukta çok önemli bir pusula niteliğinde. ERTA olarak, biz de bu yolculukta kurumlara entegre düşünce perspektifini benimsemeleri ve değer yaratma yaklaşımını iş modellerine entegrasyonu sürecinde destek sağlayarak kurumların sürdürülebilir değer yaratma kapasitelerinin gelişimine ve nihai olarak yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Zira, entegre düşüncenin, üst yönetim stratejilerine entegrasyonunun sağlanamadığı ve kurumlarda iş yapma şeklinin odağında yer almadığı sürece yatırımcılarla ve paydaşlarla ilişkilerin uzun vadede sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinin mümkün olmayacağı çok aşikâr.”

Borusan Holding A.Ş. Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı ve Grup CFO’su Sn. Barış Kökoğlu, CFO’ların toplumsal dönüşümdeki rollerini aktardığı toplantıda yeni vizyonların yeni sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirtti:

“Toplumsal faydanın ve amaçla büyümenin değer kazandığı bu dönemde CFO’ların da stratejik önemi bulunuyor. Geleceğimizle ilgili atılacak her adımda konuya sadece finansman olarak yaklaşmayıp, çok daha kapsayıcı bir şekilde ele almak önemli. Kurum olarak vermek istediğimiz mesajı, vizyonu hesaba katarak entegre bir düşünce yaklaşımını benimsiyoruz. Borusan olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuza bundan 16 yıl önce çıkarak önemli bir yol kat ettik. Bu farkındalığın tüm Gruba yayılmasıyla tüm birimlerimiz de bu yolculukta gelişti ve gelişmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde CFO’ların da sorumluluk setinin genişlediğini söyleyebiliriz. Bu da daha fazla alana dokunmamıza olanak sağlarken aynı zamanda yarattığımız faydayı da büyütüyor. Bu nedenle bizlerin de koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamamız ve gelecek odaklı bir dönüşüme eşlik etmemiz gerektiğine inanıyorum.”

OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı ve CFO Sn. Serdar Başoğlu, konuşmasında finansal ve finansal olmayan verilerin bir arada ele alınmasının git gide daha fazla başvurulan bir uygulama olduğuna dikkat çekti:

Şirketler için değer yaratma anlayışı sadece finansal göstergelere odaklanmanın ötesine taşınıyor. Sorumlu üretim anlayışıyla, finansal olmayan unsurların finansallarla ilişkisinin anlamlandırılabildiği, sürdürülebilir büyüme ile sürdürülebilir karlılık hedeflerinin entegre bakış açısıyla değerlendirildiği stratejiler giderek önem kazanıyor.

Şirketler, sürdürülebilirlik alanındaki başarı ölçütlerini finansal göstergelerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili konuların iş yapış biçimleriyle ne derece entegre olmasıyla da ölçmeye başladı. Stratejilerini geliştirirken, fayda güden, paydaşlarına her anlamda değer katan bir anlayışla entegrasyonu sağlayabilen şirketler, yatırım çekme, fon ve finansman kaynaklarına erişimde bir adım önde yer alıyor.

Maden Metalürji Şirketlerimizin değer yaratma anlayışı; sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim ve insanı merkeze alan yaklaşım olmak üzere üç temel değer üzerinde yükseliyor. Avrupa’nın 4. büyük çelik üreticisi Erdemir, Kasım 2015’te faaliyete geçen Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ilk çelik üreticisi unvanına sahip olurken, İsdemir de değerlendirmeye tabi tutulduğu Kasım 2019’dan itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya başladı.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama