amerika gazete haberleri haberler

Hıristiyanlık

 • Modern Çağda Protestanlık

  Protestanlığın oluşumuna imkan veren reformasyon, Batı mede­ nileşmesinin sağlanmasında rönesans ile birlikte anılmaktadır. Bu ne­ denle günümüz modern Batı toplumunun…

  Devamını Oku »
 • Kalvinizm

  Zwinglianizm ruhunun teolojide, politik kuramlarda ve kilise dü­ zenlemelerinde gelişimini tamamlaması Fransız reformcu John Calvin (1509-1564) ile sağlanmıştır. İkinci nesil…

  Devamını Oku »
 • Zwinglianizm

  Luther’in reform hareketi Almanya’da devam ederken benzer söylemlere sahip bir diğer reform hareketi ise 1sviçre’de ortaya çıkmış­ tır. İsviçreli reformcu…

  Devamını Oku »
 • Lutheranizm

  Martin Luther (1483-1546) Katolik manastırlarda eğitilmiş, kilise hiyerarşisinde papazlığa kadar yükselmiş ve kilise okullarında Katolik teolojisi okutmuş bir Alman Hıristiyan…

  Devamını Oku »
 • Protestanlık

  Protestanlık, Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin dışındaki birçok grup ve oluşumu içeren geniş bir Hıristiyan mezhebini ifade etmektedir. Doktrin ve uygulamalarıyla,…

  Devamını Oku »
 • Ortodoksluk’ta Kilise Yapılanması

  Ortodoks Kiliseler, inanç ve ibadette benzer şeyleri paylaşmakta, fakat yönetim olarak bağımsız bir yapı sergilemektedir. Bu yapı içerisin­ de dördü…

  Devamını Oku »
 • Ortodoksluğun Temel Özellikleri

  Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesinden farklı olarak hiyerarşik bir yapı yerine, eşitlik anlayışını esas alan kiliseler topluluğundan oluşmak­ tadır. Bu eşitler…

  Devamını Oku »
 • Ortodoksluğun Tarihsel Gelişimi

  Hz. İsa’dan sonra Yahudilikten koparak ilahi oğul İsa Mesih mer­ kezli yeni bir din halini alan Hıristiyanlık, ortaya çıkışından kısa…

  Devamını Oku »
 • Ortodoksluk

  Grekçe ‘orthos’ ile ‘doxa’ kelimelerinden gelen ve ‘doğru inancı’ ifade eden ortodoks terimi, genel kullanımda bir dinin öğretisine, ilke­ lerine,…

  Devamını Oku »
 • Katolik Kilisesi’nin Yapılanması

  Katolik Kilisesinin başı olan Papa İsa Mesih’in evrensel kilise üze­ rinde havari Petrus’a bıraktığı yetkiyi sürdürmektedir. Bu yetkiyle o, İsa’nın…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama