amerika gazete haberleri haberler
Yaşam

Hz Havva kimdir? Hz Havva’nın hayat hikayesi nedir? Hz Havva’nın önemi ve tarihi nedir?

Atamız Hz. Adem (a.s.)’ın muhterem eşleri ve hepimizin annesidir. Hak Teâlâ Hazretleri Adem (a.s.) ile ikisini birlikte cennete koyup sonra çıkarmış idi. Hz. Havvâ (r. anhâ) biri er diğeri kız olmak üzere kırk ikiz çocuk doğurmuştu. Bunların en meşhurları Şit (a.s.) ile Kâbil ve Hâbil idi. Cennetten çıkmalarının târîhi farklıdır. Tarihçilerin çoğunuluğunun dediğine göre Hz. İsa’nın doğumundun 5584 ve hicretten 6216 sene evvel vuku bulmuştur. Fakat tabiîn ulemâsı insanoğlunun ortaya çıkmasının başlangıcının bundan çok daha önce olması gerektiği görüşündedirler. Bu zamanla ilgili verilen tarihlerin çoğu varsayım olduğundan ve bu konuda ortaya konulacak somut bir delil olmadığından pek de bu tarihlere itibar edilmez. Havva (r. anhâ) muhterem eşleri Hz. Adem’den (a.s.) bir sene sonra vefat etmiştir. İsrailoğullarının kitaplarında açıklandığına göre Havva (r.anhâ) güya Hz. Adem’in sol kaburgasından yaratıldığı ve buna göre insanların sol kaburgalarının hesabı kem ettiğini yani dengeyi bozduğunu söylerler. Kur’an-ı Kerîm’de bu hususa dair bir açıklama yoktur. Gerçi bazı hadîslerde İsrailoğullarından nakledilen sözleri teyit edecek işaretler var ise de hakikat böyle değildir. Belki kinaye ve mecaz olarak söylenmiş olabilir ve fazlasıyla muteber ve akla uygundur. Halbuki cerrahi alimlerine göre insanlaın iki tarafında bulunan kaburga kemikleri sayı olarak birbirine eşit olup fazlalık veya eksiklik bulunmamaktadır.

Hz. Adem (a.s.) ile Havvâ (r. anhâ) annemizin kovulmuş oldukları cennetin ahirette vaad edilen cennet mi olduğu yoksa ağaçlık bir bahçe mi olduğu tartışmalıdır. Bu husus Kur’an-ı Kerîm’de açık beyan edilmemiş, kati bir şekilde açıklanmamıştır. Açık bir delil ile itikadını teklif etmiş şeyler hakkında selefi salihler bahsetmekle meşgul olma hakikatini Cenâb-ı Allah’a havale ederek iman ettikleri için bu doğrultuda sükut etmek de bizim
zannımıza göre en sağlıklı114 bir yol olsa gerekir. Adem ve Havvâ kelimelerini

Arapça lügat kitapları her ne kadar Arap sözleri olmak üzere asıl ve türevlerini teftiş etmekle meşgul olmuşlarsa da Türkçe olan Ata yani Atam ve Ana kelimelerinden alınmış olmaları akla yakındır.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama