amerika gazete haberleri haberler
Yaşam

Peygamberlerin sayısı nedir? Kaç tane peygamber var? Bilinen peygamberler kimler?

Kur’ân-ı Kerim’de peygamberlerin sayısı hakkında herhangi bir rakam belirtilmemiş, sadece her millete ve her bölgeye ilahî buyruklara iman edip uyanları cennetle müjdeleyen, inkâr edip isyana dalanları da cehennemle korkutan peygamberlerin gönderildiği açıklanmıştır. Allah elçilerinden bir kısmının adı zikredilmiş ve kavimleriyle yaptıkları mücadelelerden bahsedilmiş, bir kısmından ise hiç söz edilmemiştir.

Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Muhammed aleyhisselâmdır. Cenâb-ı Hak insanlara bazan peşpeşe, bazan da aynı zaman dilimi içinde kısa veya uzun aralıklarla peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler ve getirdikleri vahiyler birbirini teyit etmiş, Hz. Muhammed’in getirdiği Kur’an ise bütün peygamberlerin ve ilahî kitapların doğruluğuna şahitlik etmiştir. Peygamberlerin tamamı, dinen sorumlu tutulan insanların ileri sürecekleri bir mazeret bırakmayacak şekilde ilahî buyrukları tebliğ etmiştir.

İlk peygamber Hz. Âdem’dir. O’ndan sonra Hz. İdrîs, onun ardından da Hz. Nûh, peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil ve Hz. Lût, Yâkub ile oğlu Yûsuf, Hz. Mûsâ ile kardeşi Hârûn, Hz. Dâvûd ile oğlu Süleyman, Hz. Zekeriyyâ ile oğlu Yahyâ, aynı zaman diliminde peygamber olarak görevlendirilmiştir.

Resûlullah’a atfedilen bazı rivayetlerde 313 veya 315 tanesi resûl olmak üzere toplam 124.000 peygamberin gönderildiği belirtilmişse de zan ifade eden bu tür bilgilere dayanarak bir rakam belirlemek isabetli değildir. Bu itibarla peygamberlere iman, ilk peygamber Hz. Âdem ile son peygamber Muhammed aleyhisselâm dahil olmak üzere ikisi arasında gelip geçen bütün Allah elçilerini kapsar. Ancak Kur’an’da adı geçen her peygambere ayrı ayrı iman etmek farzdır. Bunlar da Âdem, Dâvud, Eyyûb, Hârûn, Hûd, İbrâhim, İdrîs, İlyâs, Îsâ, İshak, İsmâil, Lût, Mûsâ, Nûh, Sâlih, Süleyman, Şuayb, Üzeyir, Yâkub, Yahyâ, Yûnus, Yûsuf, Zekeriyyâ, Zülkifl ve Muhammed aleyhimüsselâmdır.

Lokmân ve Zülkarneyn’in nübüvvetlerine hükmeden âlimler varsa da bu husus kesin değildir.

Allah Teâlâ, hem dinî buyruklarını, hem de dünyevî konulara dair bilgileri peygamberlere bildirmiş ve bunları insanlara tebliğ etmelerini emretmiş, onlar da bu görevi yerine getirmiştir. Bu bağlamda Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ı, Hz. Dâvûd’a Zebur’u, Hz. Îsâ’ya İncil’i ve Hz. Muhammed’e Kur’an’ı kitap olarak vermiştir. Bunların bütününe iman etmek farzdır.[549]

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama