amerika gazete haberleri haberler

Politika ve Sosyal Kavramlar Sözlüğü

 • Tutanak dergisi nedir?

  Genel Kurulda yapılan konuşmaların ve okunan evrakın, belirli bir sistematik içerisinde kayda alınan ve deşifre edilen tutanakların düzenlenmesi suretiyle oluşturulan…

  Devamını Oku »
 • Plan ve bütçe komisyonu nedir?

  Anayasa’yla kurulan ve temel işlevi bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek olan komisyondur. Komisyon; kalkınma planıyla ilgili teklifleri, kamu harcama…

  Devamını Oku »
 • Milli savunma komisyonu nedir?

  İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen millî güvenlik, savunma, Türk…

  Devamını Oku »
 • Milletvekilliği düşmesi nedir?

  Yasama dönemi sona ermeden milletvekilliğinin kendiliğinden, belediye başkanı seçilme veya Meclis kararı ile sona ermesidir. Düşme sebepleri istifa, kesin hüküm…

  Devamını Oku »
 • Meclisten geçici olarak çıkarma cezası nedir?

  Milletvekillerine, Cumhurbaşkanı yardımcılarına veya bakanlara uygulanan disiplin cezalarından biridir. Bu ceza, Başkan’ın teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz işaret oyu ile…

  Devamını Oku »
 • Komisyonlar bülteni nedir?

  TBMM Başkanlığı tarafından yılda iki defa yayımlanarak Genel Kurul tutanağına eklenen ve komisyonlara havale edilmiş veya komisyonlarca Genel Kuruldan geri…

  Devamını Oku »
 • Karma komisyon nedir?

  Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini karara bağlayan ve milletvekillerinin devamsızlığı durumunu inceleyen…

  Devamını Oku »
 • Kapalı oturum nedir?

  Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri ile görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında…

  Devamını Oku »
 • Kanun tasarısı nedir?

  6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan parlamenter hükümet sisteminde ilgili bakanlıklar tarafından…

  Devamını Oku »
 • Kanunlar Külliyatı nedir?

  Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikteki nizamnamelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan kanunların bir arada…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama